• Què fem amb els nombres?
  • Operacions amb nombres naturals
  • Potències
  • Operacions amb potències
  • L’arrel quadrada

Omet Navegació