• La relació de divisibilitat
  • Múltiples i divisors
  • Nombres primers i compostos
  • Criteris de divisibilitat
  • Descomposició d’un nombre en els factors primers
  • Múltiples i divisors comuns

Omet Navegació