• Uns nombres nous: els negatius
  • El conjunt dels nombres enters
  • Suma i resta de nombres enters
  • Multiplicació de nombres enters
  • Divisió de nombres enters
  • Potències i arrels de nombres enters

Omet Navegació