• Significat de les xifres decimals
  • Els decimals en la recta numèrica
  • Tipus de nombres decimals
  • Operacions amb nombres decimals
  • Arrels quadrades

Omet Navegació