• Relació de proporcionalitat entre magnituds
  • Problemes de proporcionalitat directa
  • Problemes de proporcionalitat inversa
  • Percentatges
  • Problemes de percentatges

Omet Navegació