• Mediatriu d'un segment
  • Bisectriu d'un angle
  • Relacions angulars
  • Mesura d'angles
  • Operacions amb mesures angulars
  • Angles en els polígons
  • Angles en la circumferència
  • Simetries en les figures planes

Omet Navegació