• Mesura de la longitud
  • Mesura de la superfície
  • Mesures en el rectangle
  • Mesures en el paral·lelogram
  • Mesures en el triangle i en el trapezi
  • Mesures en un polígon
  • Mesures en el cercle
  • Mesures en figures amb la mateixa forma i mida diferent
  • Unitats de mesura tradicionals 

Omet Navegació