Unitat 5 - Semblança.

  • Figures semblants.
  • Teorema de Tales.
  • Semblança de triangles.
  • Semblança en els triangles rectangles.
  • Relació entre les àrees de figures semblants. 

Omet Navegació