Unitat 4 - Sistemes d'equacions.

  • Equacions amb dues incògnites.
  • Sistemes d'equacions.  
  • Mètodes de resolució: substitució, igualació i reducció. 
  • Traducció d'enunciats a sistemes d'equacions. 

Omet Navegació