Unitat 2 - Nombres aproximats. Notació científica.

  • Expressió aproximada de nombres i quantitats.
  • Potenciació.
  • Notació científica.
  • Nombres no racionals.
  • Els nombres reals. 
  • Radicals.

Omet Navegació