Unitat 1 - Nombres Fraccionaris i decimals. Percentatges.

  • Fraccions.
  • Operacions amb fraccions.
  • Pas de fracció a decimal.
  • Pas de decimal a fracció.  
  • Nombres racionals.
  • Percentatges.
  • Càlculs amb percentatges.

Omet Navegació