Unitat 3 - El llenguatge algebraic. Equacions.

  • Expressions algebraiques.
  • Equacions de primer grau.
  • Equacions de segon grau.
  • Resolució de problemes mitjançant equacions.
  • Inequacions. Resolució.

Omet Navegació