Unitat 7 - Figures en l'espai.

  • Poliedres.
  • Mesures de prismes i piràmides.
  • Mesures de cilindres i cons.
  • Mesures de l'Esfera.
  • Rotació de la Terra: Coordenades geogràfiques.

Omet Navegació